ONLINE LIVE STREAM

3. Martinská live surgery

10. JÚN 2021 | LIVE STREAM

OČNÁ KLINIKA JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO MARTIN

SLOVENSKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Zaregistrujte sa

Registrácia na podujatie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po dvoch rokoch a minuloročnej vynútenej prestávke si Vás dovoľujem opäť pozvať do Martina na tretí ročník Martinskej live online surgery. Vzhľadom k epidemiologickej situácií pri epidémií Covid 19 sme tento rok boli nútení 3D vypustiť a usporiadať podujatie online formou.

Dva roky sú vo vývoji mikrochirurgie oka relatívne krátka doba, napriek tomu sa stretávame s novými technológiami a operačnými postupmi, na trh prišli nové implanty. Moderné technológie čoraz viac prenikajú do nášho každodenného života lekárov – oftalmológov a posúvajú vyššie kvalitu výsledkov chirurgických výkonov. Moderné zobrazovacie systémy s výnimočnou kvalitou zobrazenia, ale aj technická a personálna infraštruktúra našej kliniky a Jesseniovej lekárskej fakulty nám umožňujú aj tento rok usporiadať takéto podujatie.

I keď len virtuálne a online a sčasti aj vo forme moderovaných videí sa budeme snažiť Vám ukázať nielen nové technológie ale aj zaujímavé prípady a operačné výkony. Teším sa na stretnutie s Vami.

MUDr. Peter Žiak, PhD

Organizačný výbor

MUDr. Peter Žiak, PhD.

MUDr. Diego Ignacio Sánchez Chicharro FEBO

MUDr. Rastislav Vida

MUDr. Miroslav Šesták

MUDr. Juraj Halička

Generálny partner

logo

Hlavný partner

logo

Partneri

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Program

 • 13:00 - 15:40
  BLOK LIVE OPERÁCIÍ 160 min
 • 13:00 - 13:30
  Fakoemulzifikácia s implantaciou IOL Vivity/ Vivity toric
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (30 min)
 • 13:30 - 13:35
  Prestávka (5 min)
 • 13:35 - 13:40
  Principiálne odlišnosti dvoch alternatívnych riešení presbyopie - AcrySof™ IQ Vivity™ a AcrySof™ IQ PanOptix™.P
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (5 min)
 • 13:40 - 14:10
  Fakoemulzifikácia s implantaciou IOL Physiol HP
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (30 min)
 • 14:10 - 14:15
  Prestávka (5 min)
 • 14:15 - 15:15
  Pars plana vitrektómia 25 GA (pristroj Constellation)
  MUDr. D. Sánchez Chicharro, FEBO (60 min)
 • 15:15 - 15:45
  Pars plana vitrektómia 25 GA (pristroj Constellation)
  MUDr. D. Sánchez Chicharro, FEBO (30 min)
 • 15:45 - 15:55
  Prestávka (10 min)
 • 15:55 - 16:30
  BLOK PREDNÁŠOK (35 min)
 • 15:55 - 16:10
  Subretinálna aplikácia génovej terapie, voretigene neparvovec
  MUDr. D. Sánchez Chicharro, FEBO
  Prednáška podporená spoločnosťou Novartis (15 min)
 • 16:10 - 16:25
  Duálny mechanizmus účinku afliberceptu a jeho vplyv na klinické výsledky
  MUDr. Gabriela Pavlovičová
  Prednáška podporená spoločnosťou Bayer (15 min)
 • 16:25 - 16:30
  Diskusia (5 min)
 • 16:30 - 16:40
  Prestávka (10 min)
 • 16:40 - 17:40
  BLOK KOMENTOVANÝCH OPERÁCIÍ 60 min
 • 16:40 - 16:50
  Subluxovaná šošovka a traumatická mydriáza riešenie (Iris claw + iridoplastika)
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (10 min)
 • 16:50 - 17:00
  Jeden darca - dvaja príjemcovia
  MUDr. Roman Ondreička (10 min)
 • 17:00 - 17:10
  Perforácia rohovky v periférií ako sa dá riešiť? (Xtrafocus IOL)
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (10 min)
 • 17:10 - 17:20
  Operácia katarakty po radiálnej keratotómií
  prof. MUDr. Milan Izák, PhD. FEBO (10 min)
 • 17:20 - 17:30
  Korekcia astigmatizmu po keratoplastike (Addon IOL, Torická IOL, VERION)
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (10 min)
 • 17:30 - 17:40
  Operácia katarakty s použitím femtosekundového lasera LenSx
  MUDr. Radoslav Piovarči (10 min)
 • 17:40 - 17:50
  Prestávka (10 min)
 • 17:50 - 19:00
  BLOK KOMENTOVANÝCH OPERÁCIÍ 70 min
 • 17:50 - 18:00
  Riešenie entropia hornej mihalnice a leukómu (Waddel clamp + KPL + VERION)
  MUDr. Peter Žiak, PhD. (10 min)
 • 18:00 - 18:10
  Intrastromalna implantácia lentikuly pri keratokóne
  MUDr. Pavel Stodulka, FEBO CR (10 min)
 • 18:10 - 18:20
  Pars plana vitrektómia pre hemangióm
  MUDr. D. Sánchez Chicharro, FEBO (10 min)
 • 18:20 - 18:30
  Ako korigujeme vysokú myopiu? SMILE, ICL
  MUDr. Peter Žiak Peter, PhD. (10 min)
 • 18:30 - 18:35
  6 ročné skúsenosti s korekciou astigmatizmu pri operácii katarakty torickými šošovkami
  MUDr. Ženčárová Alena (5 min)
 • 18:35 - 18:40
  Operácia katarakty s použitím phaco pristroja Centurion so systémom Active Sentry
  MUDr. Konštantín Pesko, PhD. (5 min)
 • 18:40 - 18:50
  Použitie kapsulárnych prstencov
  MUDr. Marta Ondrejková, PhD. (10 min)
 • 18:50 - 19:00
  Inovatívne využitie rádiofrekvenčného prístroja pri plastických operáciách na mihalniciach a v okolí oka
  MUDr. Monika Ilavská, PhD. (10 min)
 • 19:00
  Záver
Program na stiahnutie v pdf

Videá zobrazené počas prestávky majú reklamný charakter.

Záznam z podujatia

Technika

 • 3D zobrazovací systém NGENUITY® 2x
 • Operačný systém Centurion® Vision System pracujúci na báze technológie Aktívna Fluidika™
 • Kombinovaný operačný prístroj Constellation® Vision System pre operácie predného a zadného segmentu oka
 • Digitálny navigačný systém Verion™ Image Guided System pre plánovanie a navigáciu počas operácie sivého zákalu
 • Hydrofóbne vnútroočné šošovky platformy AcrySof®, Clareon®
 • Zeiss Lumera 700 + Resight 2x
 • Zeiss IOL Master 700 + toric IOL calculator software
 • Zeiss Callisto Eye navigation system
 • Femtosekundový laser Bausch/Lomb VICTUS
 • FS Laser Zeiss Visumax
 • Nové typy implantátov
 • SONY HXR-NX3D1 3D kamera
 • Panasonic AG-3DA1 3D kamera PROGRAM
 • Operácie predného segmentu oka
 • Operácie zadného segmentu oka
 • Refrakčná chirurgia

Galéria