PODUJATIE

4. Martinská 3D live surgery

3. JÚN 2022 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

OČNÁ KLINIKA JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO MARTIN

SLOVENSKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Zaregistrujte sa

Do podujatia zostáva
Registrácia na podujatie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po roku od nášho online stretnutia a neuveriteľné tri pandémiou vynútené roky od poslednej 2. Martinskej 3D Live surgery v roku 2019 si Vás dovoľujem osobne opäť pozvať do Martina na 4. ročník Martinskej 3D live surgery (dúfajme) v pôvodnom formáte, t.j. s osobnou účasťou.

Napriek pandémií koronavírusu sa vývoj v mikrochirurgii oka nezastavil. Svedčí o tom veľké množstvo nových implantátov ale aj preparátov a prístrojov ktoré sa počas posledných dvoch rokov dostali do praxe.

Moderné zobrazovacie 3D systémy s výnimočnou kvalitou zobrazeni Vám opäť umožnia zažiť operačné výkony
z pohľadu operatéra.

Teším sa, že napriek nie ľahkým časom, nám technická a personálna infraštruktúra našej
Očnej kliniky a Jesseniovej lekárskej fakulty, ako aj úžasné priestory našej Auly Magny umožňujú usporiadať takéto podujatie. Budeme sa Vám snažiť opäť ukázať nielen nové technológie, ale najmä zaujímavé prípady
a operačné výkony.

Teším sa na stretnutie s Vami u nás v Martine.

MUDr. Peter Žiak, PhD

Organizačný výbor

MUDr. Peter Žiak, PhD.

MUDr. Diego Ignacio Sánchez Chicharro FEBO

MUDr. Rastislav Vida

MUDr. Miroslav Šesták

MUDr. Juraj Halička

Generálny partner

logo

Hlavní partneri

logo
logo

Partneri

logo

Harmonogram a program

 • 09:00
  OTVORENIE KONGRESU
 • 09:15 – 12:00
  BLOK I.
 • 12:00 – 12:30
  PRESTÁVKA – OBED
 • 12:30 – 14:30
  BLOK II.
 • Operácie predného segmentu oka
 • Operácie zadného segmentu oka
 • Intravitreálne aplikácie
 • Operácie očných adnexov
Program na stiahnutie v pdf

Začiatok o 09:00 hod., predpokladané ukončenie 15:00 hod.

Technika

 • 3D zobrazovací systém NGENUITY® 2x
 • Operačný systém Centurion® Vision System pracujúci na báze technológie Aktívna Fluidika™
 • Kombinovaný operačný prístroj Constellation® Vision System pre operácie predného a zadného segmentu oka
 • Digitálny navigačný systém Verion™ Image Guided System pre plánovanie a navigáciu počas operácie sivého zákalu
 • Hydrofóbne vnútroočné šošovky platformy AcrySof®, Clareon®
 • Zeiss Lumera 700 + Resight 2x
 • Zeiss IOL Master 700 + toric IOL calculator software
 • REVOLUTION CR - kombinovaný fakovitrektomický prístroj BVI Medical
 • ISOPURE 123 - hydrofóbna EDOF vnútroočná šosovka
 • FINEVISION HP - hydrofóbna trifokálna vnútroočná šošovka
 • Panasonic AG-3DA1 3D kamera
 • Operačný mikroskop Luxor REVALIA

Program

 • Operácie predného segmentu oka
 • Operácie zadného segmentu oka
 • Intravitreálne aplikácie
 • Intravitreálne aplikácie

Informácie a poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
 • Lekári (30 €)
 • Sestry člen/nečlen (17 €/20 €)
INÉ POPLATKY
 • Obed (15 €)
SPÔSOB PLATBY
 • ● po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
 • ● v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra;     prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
 • ● v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
 • ● online registrácia nutná vopred
POTVRDENIE O ÚČASTI
 • Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
 • Eva Melišová
 • 0948 059 239
 • melisova@amedi.sk
 • A-medi management, s.r.o.,
 • Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Galéria